Walking bass spelen

Je kunt bij het spelen van een lied jezelf begeleiden met een walking bass line. In een jazzcombo wordt dit vaak gespeeld door de bassist.

Hieronder vertel ik je hoe je dat aan kunt pakken.

Leidtoon

Wat is een leidtoon. Een leidtoon is in de muziek een toon die spanning opwekt, namelijk de verwachting te worden gevolgd door (opgelost in) een toon die een kleine secunde hoger of lager ligt in een akkoord binnen een (lokale) toonsoort. Ik gebruik hier even * als symbool hiervoor.

De basis van het walking bass spelen is: 1 2 3 5 van de tonen behorende bij het te spelen akkoord. Dus bv C7 wordt dan: c d e g

Als regel kun je dit herhalen bij meerdere maten die hetzelfde blijven.
Dus |C7 |C7 | wordt dan: | c d e g | c d e g|

Bij de overgang naar een ander akkoord spelen we ipv van de 5e noot de leidtoon *. Deze is afhankelijk van de grondtoon van het volgende akkoord.

Dus | D-7 | G7 | wordt dan: | d e f * | g a b d| In dit geval is de * een fis of as dus een halve toon onder g of halve toon boven g.

Bij 2 akkoorden in een maat krijgen we: | 1 * 1 * | dus bv |D-7 G7| Cmaj7 |
wordt dan: |d * g *| c d e g | De * noten hebben telkens weer twee mogelijkheden. Halve secunde voor of na de toon waar je heen gaat.

Je kunt ook oktaaf sprongen maken indien je bv te hoog uitkomt.

Bij | D- Db- | speel je bv | d d db db | waarbij de tweede en vierde tel bv een oktaaf lager gespeeld wordt. Bij verminderde akkoorden pas je de verminderdetoonladder (1 1/2 1 1/2 etc) toe op de 1235 regel.

In het volgende filmpje legt Aimee Nolte het uit.
Walking bass

Veel plezier.